Αισθητική συμμετρία πριν και μετά την εφαρμογή BioEye

BioEye before
BioEye before
BioEye after
BioEye after
BioEye before
BioEye before
BioEye after
BioEye after
BioEye before
BioEye before
BioEye after
BioEye after
BioEye before
BioEye before
BioEye after
BioEye after
BioEye before
BioEye before
BioEye after
BioEye after
bioeye-8a
bioeye-8b

Φυσιολογική κινητικότητα BioEye οφθαλμικής πρόθεσης

bioeye-6a
bioeye-6b
bioeye-6c
bioeye-9a
bioeye-9b
bioeye-9c
bioeye-7a
bioeye-7b

Τελικό αποτέλεσμα εφαρμογής με BioEye 

bioeye-10
bioeye-11
bioeye-12
bioeye-13
bioeye-14
bioeye-15
bioeye-16
bioeye-17
bioeye-18
bioeye-19
bioeye-20
bioeye-21
bioeye-22
bioeye-23
bioeye-24
bioeye-25