Οι εφαρμοστές και κατασκευαστές του BioEye, στελέχη της EYEART Laboratories,  συνεργάζονται με επιτυχία με τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα με τους χειρουργούς, τα τελευταία 25 χρόνια, για την επίτευξη του κοινού στόχου, το τελειότερο δυνατό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς.

Ο συνολικός χρόνος εφαρμογή και κατασκευής που χρειάζεται, μπορεί να είναι 48 ώρες για άτομα που χρειάζεται να αποφύγουν τις μετακινήσεις ή για ασθενείς που διαμένουν μακριά από το κέντρο μας.

Upper lid ptosis
Upper lid ptosis
Lower lid deformation
Lower lid deformation
Fthisis
Fthisis
Exenteration - Evisceration
Exenteration - Evisceration
Fthisis
Fthisis
Contracted socket with conformer, following oculoplastic surgery
Contracted socket with conformer, following oculoplastic surgery
Lid margin and conjunctival lisamine green staining
Lid margin and conjunctival lisamine green staining
Enophtalmos treatment options
Enophtalmos treatment options

Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για ποικίλους λόγους, που περιλαμβάνουν:

⇒ Την δημιουργία ομαλού, με σωστές διαστάσεις κόλπωμα που θα τοποθετηθεί το BioEye, μετά από εξεντέρωση ή εξόρυξη

⇒ Την παρακολούθηση για την παρουσία τυχόν ραμμάτων που επηρεάζουν την άνεση του ασθενή

⇒ Την χειρουργική υποδομή που τυχόν χρειάζεται ένας φθισικός βολβός πριν την τοποθέτηση του BioEye

⇒ Την παροχή conformers επιπεφυκότα μετεγχειρητικά για την διατήρηση του κολπώματος

⇒ Την κατασκευή εξατομικευμένων conformers επιπεφυκότα σε περιπτώσεις που το κόλπωμα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ή προβλήματα χώρου

⇒ Την κατασκευή εξατομικευμένων conformers σε περιπτώσεις πλαστικής κόγχου, συνεπώς πιο πολύπλοκες περιπτώσεις διατήρησης του χειρουργικού αποτελέσματος

⇒ Το σχεδιασμό βλεβαροπλαστικής άνω ή/και κάτω βλεφάρου, κατά την διάρκεια εφαρμογής του BioEye ή την παραμετροποίηση της εφαρμογής για την διευκόλυνση και μεγαλύτερη επιτυχία της επέμβασης

⇒ Την επιλογή αντιμετώπισης του ενόφθαλμου που κάποιες φορές είναι παρών

⇒ Τον σχεδιασμό της μορφής της επιφάνειας του BioEye, την επιλογή του όγκου του για την ομαλή λειτουργία των βλεφάρων. Ιδιαίτερης σημασίας όταν υπάρχει ξηροφθαλμία ή μη ιδανική λειτουργία των εμπλεκόμενων αδένων

⇒ Τον έλεγχο της επιφάνεια του BioEye και την αναδόμηση της επιφανειας όταν είναι απαραίτητη

⇒ Τις ιδανικές επιλογες λίπανσης με τη χρήση του BioEye

⇒Τον έλεγχο και την από κοινού αντιμετώπιση (θεραπευτική αγωγή και προσαρμογή του BioEye), της φυσιολογίας του επιπεφυκότα για τυχόν αλλοιώσεις που εμφανίζονται με χρώση του ιστού

Υπεύθυνος τμήματος:

Λευτέρης Καραγεωργιάδης

Τ 6936977833   Εmail  lk@eyeart.org